Doświadczenie

Nasza firma specjalizuje się w organizacji konferencji, sympozjów i szkoleń branżowych.

 

Szczególnie skupiamy się na sektorze petrochemicznym. Od siedemnastu lat, cyklicznie w maju, podejmujemy problematykę eksploatacji baz magazynowych produktów naftowych podczas konferencji nazwanej przez naszych Gości w skrócie konferencją zbiornikową.

 

W latach 2002-2003 oraz 2006-2007 otrzymaliśmy bardzo prestiżowe dla nas zadanie zorganizowania międzynarodowej konferencji dla PERN Przyjaźń S.A., wspólnie z Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Konferencja techniczna nt. "Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji rurociągów", stała się istotnym forum wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć technicznych z dziedzin związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacją dalekosiężnych rurociągów naftowych i gazowych.

 

Kolejne pole naszej działalności to szeroko rozumiana dziedzina ochrony środowiska. Podejmujemy tematykę gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, odwodnień drogowych i wód opadowych, alternatywnych źródeł energii.

 

Organizowaliśmy kilkakrotnie szkolenia z zakresu prawa celnego, szkolenia dla asystentek i sekretarek z ambasadorem Edwardem Pietkiewiczem w roli prowadzącego oraz wiele szkoleń i spotkań na zlecenie firm.

 

Działając od 1998 r. zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam podjąć się każdego zadania, gwarantując wysoki poziom organizacji i obsługi. Zapraszamy.