O konferencji zbiornikowej

Konferencja naukowo - techniczna nt. "Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych", to projekt realizowany z powodzeniem od 1998 r., wspólnie z Kierownikiem Naukowym konferencji prof. dr hab. inż. Jerzym Ziółko. Oferta kierowana do branży petrochemicznej, gromadzi corocznie przedstawicieli wiodących firm działających na rynku paliw w Polsce. Stanowi miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy. Zakres merytoryczny konferencji obejmuje aktualne problemy naukowe, techniczne i prawne tego sektora. Autorami referatów są specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach, reprezentujący placówki naukowe i badawcze, biura projektów, przemysł oraz jednostki nadzorujące.

 

Pieczę nad wysokim poziomem merytorycznym konferencji pełni od początku prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, ceniony w kraju i za granicą wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych oraz zbiorników na paliwa płynne. Za swoje osiągnięcia otrzymał w 2012 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Konferencja skierowana jest do w szczególności do firm eksploatujących zbiorniki magazynowe na paliwa płynne, przedsiębiorstw świadczących usługi dla przemysłu petrochemicznego, firm wykonawczo – montażowych i diagnostycznych, biur projektowych, dostawców urządzeń i oprzyrządowania, a także przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz dozoru technicznego.